Upisi 2013./2014.


Potrebni dokumenti za upis:

- Ispunjen Inicijalni upitnik (preuzeti ovdje)
- Ispunjen Zahtjev za upis djeteta (preuzeti ovdje)

- Preslike osobnih iskaznica roditelja / skrbnika djeteta
- Potvrda o prebivalištu na području  Grada Zagreba
- Preslika rodnog lista djeteta
- Preslika zdravstvene iskaznice djeteta
- Liječnička potvrda da dijete može polaziti u vrtić

Obzirom da od 1. siječnja 2013. Grad Zagreb sufinancira boravak djeteta u vrtićkom programu prema tzv.dohodovnom cenzusu, uz sve gore navedeno potrebno je još priložiti:

- Zahtjev za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja za dijete iz sredstava Proračuna Grada Zagreba (preuzeti ovdje)
- Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti ovdje)
- Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u 2012. (preuzeti ovdje)
- Potvrdu banke o uplaćenim anuitetima/ratama kredita od 01.01.-31.12.2012. prilažu roditelji koji otplaćuju stambeni kredit 
- Potvrdu HZZO-a o ostvarenim naknadama uslijed privremene nesposobnosti za rad u periodu od 01.01.-31.12.2012. potrebno priložiti ukoliko je roditelj tijekom navedenog perioda primao navedenu naknadu (porodiljni, naknada za nezaposlenost, bolovanje,...)

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obavezan:

- Ispisati dijete iz vrtića u koje je eventualno prethodno bilo upisano te nam u tu svrhu predati ispisnicu
- Dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom statusu djeteta
- Obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor u vrtiću
- Potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa